Verplaatsingskost

Geachte klant

Al meer dan 20 jaar handhaaft de NV Fobelets dezelfde tarieven wat betreft de gefactureerde verplaatsingskosten. Aangezien er regelmatig loonindexeringen werden toegepast en de invloed van de hogere brandstofkosten voor iedereen gelden moeten wij ons grootste kapitaal, onze techniekers, naar waarde achten.

Graag informeren wij u over de nieuwe toegepaste tarieven geldend vanaf 01 november 2018.

Om onze dienst na verkoop en reparatieservice vlotter te laten verlopen zullen toestellen met een waarde lager dan  € 500,00 door de klant zelf moeten binnengebracht worden ter nazicht en/of reparatie. Onze techniekers zullen deze dus niet meer ophalen.

Facturatie verplaatsingskosten:
tot 5 km geen forfait* wel huidige km-vergoeding
minder dan 40 km = forfait* 30,00 € + huidige km-vergoeding
meer dan 40 km = forfait* 60,00   € + huidige km-vergoeding

Om de facturatie éénvoudig en transparant te houden, zal bovenstaande forfait en km-vergoeding apart zichtbaar zijn op de facturen.

Indien hier verder nog vragen over zijn, aarzel niet ons te contacteren.
Hartelijk dank voor het gestelde vertrouwen in onze firma.* Forfait = uur kost verplaatsing.

Verplaatsingskost

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x